NOVO Nordisk/ ’RD house’

NOVO Nordisk/ ’RD house’

Det nye RD House er beliggende på Novo Nordisk’s campus i Hillerød og er dedikeret til en af virksomhedens afdelinger for produktudvikling.

Bygningen danner ramme om et kreativt miljø for 180 medarbejdere, og er indrettet med storrumskontorer, møderum, projektrum og værksteder i vekslende størrelser, der giver mulighed for forskellige gruppedannelser i forbindelse med udvikling af projekter.

Med et langstrakt hovedvolumen i to etager og punktvise opbygninger i tre etager tilpasser bygningen sig i form og skala den eksisterende bygningsstruktur og danner en veldefineret indramning af ankomstvejen til stedet udefra. Facaderne kendetegnes af teglmurværk i varme, lyse farvenuancer, svarende til de omgivende bygningers typiske stoflighed, og på sydsiden af gennemgående glaspartier, der åbner RD huset mod en større pladsdannelse og landskabet syd for campus.

Et gennemgående motiv er at de bærende konstruktioner eksponeres og medvirker til at tegne den rumdannende arkitektur. Dækkenes TT-elementer udtrykker sig på loftfladerne i form af karakteristiske ribber på tværs af bygningen og er i samspil med søjler, bjælker og bærende vægge toneangivende for detaljeløsningerne i huset. Trapper, synlige installationer, akustiklofter, lysarmaturer, glasvægge og døre underordner sig motivet, og der spilles i arkitekturen på kontrasterne mellem det robuste råhus og de mere raffinerede overflader.

Projektfakta

  • Adresse: Brennum Park, Bygning 20M, Hillerød
  • Årstal: 2009 - 2010
  • Areal: 5.000 m²
  • Bygherre: Novo Nordisk